Zápisy do MŠ

Přijímání děti na šk. rok 2018/2019 bude probíhat v těchto dnech:

15. 5. 2018 (úterý)   od 8:00 hod do 16:00 hod.
     

Zápis bude probíhat v kanceláři vedoucí učitelky ve 2.patře MŠ.

U zápisu je nutné předložit: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonných zástupců dítěte

    

Tiskopisy ke stažení­:

 

Děti mohou být přijaty do MŠ také v průběhu roku, jsou-li volná místa v MŠ. 

 

Rozhodnutí o přijetí: