Zápisy do MŠ

Přijímání děti na šk. rok 2017/2018 bude probíhat v těchto dnech:

 

15. 5. 2016  (pondělí)   -  od 9.00 - 11.00 hod. a od 13.00 - 16.00 hod.
16. 5. 2016 (úterý)  - od 13.00 - 16.00 hod.

 

Zápis bude probíhat v kanceláři vedoucí učitelky ve 2.patře MŠ.

U zápisu je nutné předložit: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonných zástupců dítěte

    

Tiskopisy ke stažení­:

 

Děti mohou být přijaty do MŠ také v průběhu roku, jsou-li volná místa v MŠ. 

 

Rozhodnutí o přijetí: