Naše třídy

Sluníčka, Berušky, lehárna, multifunkční místnost

Naše třídy jsou heterogenní. Děti ve věku od 2 do 6 let tak mají možnost hrát si nejen se svými vrstevníky ale také si vzájemně pomáhat. Vzdělávání probíhá zábavnou formou dle Školního vzdělávacího programu a je přizpůsobeno věku dítěte. Pomáháme dětem přirozenou cestou rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti, vědomosti a fantazii. Snažíme se docílit cílů, vyplývajících z Třídních vzdělávacích plánů jednotlivých tříd a to v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Klademe důraz na přátelskou atmosféru, na příjemné, usměvavé a podnětné prostředí. Nabízíme dětem klidné, rodinné prostředí pod vedením citlivých pedagogů. Jde nám především o to, aby se děti cítily šťastné a spokojené, zajišťujeme jejich harmonický a všestranný rozvoj ve spolupráci s Vámi rodiči.

V jednotlivých aktivitách se každý den zaměřujeme na oblasti komunikačního rozvoje, jemnou a hrubou motoriku, rozvoj potencionálního nadání, sladění dechového svalstva s rytmem a pohybem, rozvoj tvořivosti a fantazie, a také základy anglické komunikace. Své dovednosti pak děti prezentují na besídkách, karnevale, radovánkách či při příležitosti různých vystoupeních. 

Klademe důraz na volnou hru dětí, která je v tomto věku velmi důležitá. Hra je živnou půdou pro rozvíjení dítěte, je jejich hlavní činností a ověřeným pomocníkem edukace. Dítě se samo posouvá prostřednictvím svého vnitřního popudu i okolních situací, na které chce reagovat. Čím více dítě zažije různorodých her, tím více bude obohacen jeho vývoj a zároveň se budou rozšiřovat jeho obzory.

Lehárna slouží dětem k relaxaci a odpočinku po obědě. Multifunkční místonst, která se nachází společně s lehárnou v 1.patře MŠ, je využívána pro rozvoj hrubé motoriky - tělocvična, a pro společenské dění v MŠ (např. divadlo, kroužek Sovičky, návštěva kouzelníka, focení, atd.).