Hurá na VÝLET!!!

V úterý 22. 9. 2020 v rámci projektového dne pojedou děti na výlet na Bílou. Prosíme rodiče o vhodné pohodlné oblečení dle počasí, pevnou obuv - botasky a BATŮŽEK s pláštěnkou, 1 papírové kapesníky, pití s uzávěrem. Jídlo je zajištěno. Pokud děti trpí nevolností v autobuse, upozorněte p. učitelku. Návrat do MŠ cca 14.30 hod. V případě nepříznivého počasí se výlet ruší.

Návštěva Divadla Beruška

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 nás navštíví Divadlo Beruška s pohádkou "Sovička Rozárka a medvěd". Na vstupné vybíráme 45,-kč.

Upozornění

S účinností od 10. 9. 2020 se dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví zavádí povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení.

SCHŮZE RODIČŮ

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 v 15.15 hod. se uskuteční na třídě Motýlků schůzka rodičů dětí naší MŠ. Na programu je projednání úprav Školního řádu MŠ a plán akcí pro děti. Z důvodu souhlasu zákonných zástupců je účast rodičů velmi žádoucí. Děkujeme 

Aktuální organizační opatření MŠ ke Covid19

Provoz mateřské školy ve školním roce 2020/2021 dle Nařízení MŠMT vzhledem ke COVID-19
- Po vstupu do MŠ použijte dezinfekci rukou umístěnou ve vstupních prostorách MŠ jednotlivě pro dospělé a pak děti 
-  Nezdržujte se zbytečně v prostorách MŠ, dítě doprovázejte nejlépe jen v doprovodu 1 osoby
-  V případě zjevných zdravotních problémů při příchodu do MŠ nebude dítě k denní docházce přijato
-  V případě zdravotních problémů bude dítě izolováno, zákonný zástupce bude o tomto stavu informován a má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout- -  -  Dítě předejte ve dveřích do třídy p. učitelce

 

Informace pro nový školní rok 2020 - 2021

 

Základní informace pro rodiče

našich nových kamarádů

1. Povinnost všech rodičů: seznámit se se základními dokumenty MŠ MAJAKOVSKÉHO

  ,,Školní řád s právy a povinnostmi rodičů" k dispozici na nástěnce ve vstupním prostoru MŠ,

    také částečně na našem webu, bude projednán na schůzce rodičů 10. 9. 2020 v 15.15 hodin.

  ,,Školní vzdělávací program" k nahlédnutí u p. učitelek.

 

2. Provoz MŠ (6.00 - 16.30 hodin)

   Scházení dětí:                                    6.00 - 8.00 hod.

                                                (6.00 - 7.00 na třídě Motýlků, poté v kmenových třídách)

   Rozcházení po obědě:                             12.15 - 12.45 hod.

   Rozcházení po odpol. odpočinku:             14.30 - 16.30 hod.

 

Z důvodu plnění cílů školního vzdělávacího plánu, volných her dětí, řízených činností

     a pořádaných akcí, ŽÁDÁME rodiče o scházení dětí max. do 8:00 hodin!

 

3. Seznamy dětí jsou vyvěšeny na vstupních dveřích, každé dítě má

    přiřazenou značku, kterou naleznete na nástěnce v jednotlivých šatnách.

 

4. Omlouvání dětí ideálně den předem, daný den pouze do 8 hodin. První den je možno si oběd

    (ve vlastním jídlonosiči, krabičkách) vyzvednout, následující dny oběd propadá.

 

5. Platby:            300,- Kč úplata (školné)/měsíc

                          700,- Kč záloha na stravné (úhrada před nástupem do MŠ, nebo 1. týden v září)

    Platbu za školné zasílejte na účet školy 4934791/0100, vždy 1.den v měsíci

    Platba za stravné bude formou složenky či zřízením inkasa

 

6. Co bude vaše dítě potřebovat? papuče (pevné,s plnou patou, nejlépe atestované), oblečení do

    třídy (jednoduché na oblékání), oblečení a boty na pobyt venku (podle ročního období +

    pokrývku hlavy), náhradní spodní prádlo, pyžamo, kraťasy + tričko na pohybové aktivity.

    VŠE PODEPSANÉ.

 

7. Pečlivě sledujte všechny nástěnky,hlavní dveře do MŠ (akce,spojování dětí,výběry) a náš

   web:ms.zs -majakovského.cz

 

Děkujeme za pozornost

TĚŠÍME SE NA VÁS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola  a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

 
magistrat