OTEVŘENÍ MŠ

S ohledem na opatření v současné situaci a plánovanou dezinfekci prostor MŠ bude provoz MŠ zahájen ve středu 20. 5. 2020.

1. Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! Bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění. U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

2. V první den nástupu rodič dítě předá asistentce MŠ ve vstupních dveřích a je povinen podepsat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.

3. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě do MŠ přijít.

4. Při vstupu do MŠ si dítě za pomoci personálu MŠ očistí ruce dezinfekcí.

V MŠ se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění Covid-19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí.

Vzhledem k situaci platba školného za měsíc duben a květen bude rodičům vrácena, měsíc červen bude opět platba školného nutná.