ŠKOLNÉ za měsíc ČERVEN

Vzhledem k tomu, že MŠ již obnovilla provoz, v měsíci červnu hradí zákonný zástupce standardně školné ve výši 300,-kč k 10. dni v měsíci. Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě na měsíc červen omluvit z důvodu ochrany zdraví, může na základě podané žádosti o snížení úplaty svou platbu ponížit na 200,-kč. 

Základní škola  a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

 
magistrat