Divadélko k nám přijede

V úterý 15. 10. 2019 nás navštíví Divadlo Šamšula s pohádkou "O veliké řepě". Vybíráme 45,-kč a už se těšíme

Hurá na výlet

V pondělí 30. 9. 2019 pojedeme všichni na polodenní výlet do Dinoparku Ostrava. Prosíme o vhodné oblečení a pevnou obuv. Dětem dejte batůžek s pláštěnkou, kapesníčky a menší pití s uzávěrem /ne Fruko/. Děti, které tento den půjdou po obědě, vyzvedávejte až 13.15 hod. z důvodu posunu doby oběda. Na akci vybíráme 170,-kč. Děkujeme

Návštěva jízdárny

24. 9. 2019 třída Sluníčka a 25. 9. 2019 třída Berušky pojedou do jízdárny Olšiny - Karviná - Staré Město, kde si vyzkouší jízdu na ponících pod vedením instruktorů. Dětem do batůžku dejte pláštěnku, kapesníčky a malé pití s uzávěrem. Vybíráme 80,-kč.

DĚDEČEK HŘÍBEČEK

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 nás navštíví divadélko Beruška s pohádkou "Dědeček Hříbeček". Na vstupné vybíráme 45,kč

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V měsíci ČERVENEC je naše mateřská škola uzavřena. V SRPNU je provoz pro předem přihlášené děti. Zálohu na stravné je zapotřebí uhradit do termínu dohodnutém s vedoucí stravování. Školné, pokud platby nejsou hrazeny přes účet, je zapotřebí zaplatit v den nástupu do MŠ.

Základní škola  a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

 
magistrat