ŠKOLNÉ za měsíc ČERVEN

Vzhledem k tomu, že MŠ již obnovilla provoz, v měsíci červnu hradí zákonný zástupce standardně školné ve výši 300,-kč k 10. dni v měsíci. Pokud se zákonný zástupce rozhodne dítě na měsíc červen omluvit z důvodu ochrany zdraví, může na základě podané žádosti o snížení úplaty svou platbu ponížit na 200,-kč. 

OTEVŘENÍ MŠ

S ohledem na opatření v současné situaci a plánovanou dezinfekci prostor MŠ bude provoz MŠ zahájen ve středu 20. 5. 2020.

1. Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! Bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění. U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

2. V první den nástupu rodič dítě předá asistentce MŠ ve vstupních dveřích a je povinen podepsat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dní a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ.

3. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě okamžitě do MŠ přijít.

4. Při vstupu do MŠ si dítě za pomoci personálu MŠ očistí ruce dezinfekcí.

V MŠ se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci onemocnění Covid-19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí.

Vzhledem k situaci platba školného za měsíc duben a květen bude rodičům vrácena, měsíc červen bude opět platba školného nutná.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Rada města Karviné na schůzi dne 22. 4. 2020 usnesením č. 1345 schválila přerušení provozu mateřských škol v období hlavních prázdnin roku 2020.

V měsíci ČERVENCI bude provoz naší MŠ zajištěn pro předem přihlášené děti. V případě potřeby je nutné dítě přihlásit vedoucí učitelce p. Antalové do 31. 5. 2020.

Telefonicky : 727 971 514 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V měsíci SRPNU bude naše MŠ uzavřena a provoz bude zajištěn na náhradních MŠ.

INFORMACE

S postupným uvolňováním bezpečnostních opatření by mělo dojít k otevření MŠ pravděpodobně 25. 5. 2020. Prostřednictvím emailů a tel. kontaktů již zjišťujeme zájem zákonných zástupců dětí. O bezpečnostních opatřeních Vás budeme průběžně informovat. Jednoznačně budou děti přebírány a následně předávány přímo u vchodu do MŠ, abychom zamezili nadměrnému pohybu osob v MŠ.

Informace - ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Z důvodu opatření souvisejícím s nouzovým stavem a šířením epidemie COVID 19 se Škola v přírodě RUŠÍ. Zálohy budou rodičům do konce června vráceny.

Základní škola  a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

 
magistrat